Prop. 2009/10:13 Immunitet och privilegier för Europol
   
 
Titel:Prop. 2009/10:13 Immunitet och privilegier för Europol
Utgivningsår:2009
Omfång:19 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910013
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:13
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall såvitt gäller Europol. Ändringen är en konsekvens av att Europolkonventionen upphör att gälla den 1 januari 2010 och ersätts av rådets beslut av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol). Ändringen innebär att Europol, Europols direktör, biträdande direktörer och personal ska ha den immunitet och de privilegier som följer av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier. I likhet med vad som gäller enligt nuvarande bestämmelser ska tjänstemän från Europol som deltar i en gemensam utredningsgrupp inte omfattas av den immunitet som annars gäller.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.
 
  © 2017 Jure AB