Prop. 2009/10:26 Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Aruba
   
 
Titel:Prop. 2009/10:26 Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Aruba
Utgivningsår:2009
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910026
Serie:Propositioner nr. 2009/10:26
Ämnesord:Skatterätt , Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 28 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB