SOU 2010:18 En reformerad budgetlag
   
 
Titel:SOU 2010:18 En reformerad budgetlag
Utgivningsår:2010
Omfång:350 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233641
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:utredningen Översyn av budgetlagen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:18
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 364 SEK exkl. moms

 

Utredningens förslag är så omfattande att de motiverar att en ny lag införs. Lagen om statsbudgeten har under lång tid kommit att i dagligt tal benämnas "budgetlagen". Utredningen anser att den nya lagen bör införas och att den ges namnet budgetlag.

Den nya lagen kommer att innehålla närmare 70 paragrafer och utredningen har därför funnit skäl att dela in lagen i kapitel. Vidare föreslås att budgetlagen inte bara ska omfatta tidigare bestämmelser i lagen om statsbudgeten, utan också bestämmelserna i lagen(1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning.
 
  © 2017 Jure AB