Prop. 2009/10:151 Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning
   
 
Titel:Prop. 2009/10:151 Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning
Utgivningsår:2010
Omfång:45 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910151
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:151
Ämnesord:Offentlig rätt , Krediträtt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB