Prop. 2009/10:161 Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän
   
 
Titel:Prop. 2009/10:161 Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän
Utgivningsår:2010
Omfång:54 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910161
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:161
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB