Prop. 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag. Del 2
   
 
Titel:Prop. 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag. Del 2
Anmärkning:PBL
Utgivningsår:2010
Omfång:495 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:2009101702
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:170
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 311 SEK exkl. moms

 

Denna bilagedel innehåller bl.a. PBL-kommitténs lagförslag, yttranden från remissinstanser avseende ett flertal offentliga utredningar samt myndighetsrapporter, Lagrådsremissens lagförslag, Lagrådets yttrande m.m.

För komplett proposition, beställ även del 1.
 
  © 2017 Jure AB