Prop. 2009/10:155 Svenska miljömål
� för effektivare miljöarbete
   
 
Titel:Prop. 2009/10:155 Svenska miljömål � för effektivare miljöarbete
Utgivningsår:2010
Omfång:248 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910155
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:155
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 121 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB