Prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar
� vissa frågor om Försvarsmaktens personal
   
 
Titel:Prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar � vissa frågor om Försvarsmaktens personal
Utgivningsår:2010
Omfång:329 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910160
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:160
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 169 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB