Juristernas nära förflutna
� rättskulturer i förändring
   
 
Författare:Modéer Kjell Å.
Titel:Juristernas nära förflutna � rättskulturer i förändring
Utgivningsår:2010
Omfång:409 sid.
Förlag:Santérus
ISBN:9789173590372
Ämnesord:Rättshistoria , Allmän rättslära

Pris: 358 SEK exkl. moms

 

I denna bok jämförs svensk, tysk och amerikansk rättskultur under "det långa 1900-talet" (1870-2009).

Tysk rättskultur påverkade svenska jurister under 1900-talets första hälft. Under efterkrigstiden fick istället amerikansk rättskultur stort inflytande. Modern reformlagstiftning blev ett verksamt politiskt instrument för ­samhällsförändring.

1900-talet har utropats som ”rättens århundrade” och det seklets jurister har kallats både ”samhällsingenjörer” och ”fruktansvärda jurister”.
Med hjälp av rättskulturella parametrar beskrivs hur den politiska kulturen i dessa tre länder präglade juristerna under ett århundrade som inrymde ­såväl demokratins genombrott som totalitära orättssystem. Murens fall 1989 och tillkomsten av den Europeiska unionen genom Maastrichtavtalet 1992 – och det svenska medlemskapet från 1995 – har bidragit till att rätten under det senaste kvartsseklet på nytt har förändrats och därmed också juristernas kunskaper och uppgifter. Internationalisering och privatisering har medfört ett kritiskt förhållningssätt till den värdegrund, de rättsliga institutioner och juridiska yrkesroller som 1900-talet utvecklade.
 
  © 2017 Jure AB