Prop. 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet
   
 
Titel:Prop. 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet
Utgivningsår:2010
Omfång:137 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910176
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:176
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 72 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB