Prop. 2009/10:149 En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor
   
 
Titel:Prop. 2009/10:149 En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor
Utgivningsår:2010
Omfång:154 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910149
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:149
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 72 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB