Prop. 2009/10:189 Införande av trängselskatt i Göteborg
   
 
Titel:Prop. 2009/10:189 Införande av trängselskatt i Göteborg
Utgivningsår:2010
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910189
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:189
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att trängselskatt ska införas i Göteborgs kommun. Trängselskatt föreslås tas ut i de centrala delarna av Göteborg från och med den 1 januari 2013.

Syftet med en trängselskatt är att förbättra framkomligheten och miljön i Göteborg, men även att bidra till finansieringen av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg, bland annat Västlänken samt en ny älvförbindelse vid Marieholm.

Trängselskatt föreslås tas ut med olika belopp beroende på tidpunkt för passagen in i eller ut ur det skattebelagda området. Tidpunkterna för när trängselskatt tas ut överensstämmer i det närmaste med de tidpunkter som gäller för motsvarande skatteuttag i Stockholm.
 
  © 2017 Jure AB