Prop. 2009/10:158 Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer
   
 
Titel:Prop. 2009/10:158 Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer
Utgivningsår:2010
Omfång:37 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910158
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:158
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Förslag om en lag om statligt stöd till en kvinnoorganisation inom varje politiskt parti som är representerat i riksdagen. Stödet lämnas som grundstöd resp. mandatstöd. Lagen ska träda i kraft 1 juli 2010.
 
  © 2017 Jure AB