Lagprövningsdebatten 1955-1966
� I skärningsfältet mellan juridik och politik
   
 
Författare:Bindreiter Uta
Titel:Lagprövningsdebatten 1955-1966 � I skärningsfältet mellan juridik och politik
Utgivningsår:2009
Omfång:54 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9789154401147
Ämnesord:Offentlig rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 67 SEK exkl. moms

 

Denna skrift belyser den svenska lagprövningsrättens tillkomsthistoria. Den tidiga svenska lagprövningsdebatten (1955-1966) mellan Gustaf Petrén, Östen Undén och Stig Jägerskiöld utgör en del av en viktig rättspolitisk diskurs och är en markör för den växelverkan som finns mellan rättsvetenskap, domstolspraxis och lagstiftningsarbete. I fokus står ansats och bärkraft hos den respektive debattörens argumentation och dennes rättsvetenskapliga självsyn vis-à-vis ett känsligt juridiskt-politiskt ämne.
Undersökningen är grundad på ett antal artiklar i juridiska tidskrifter och dessutom på parlamentariskt material.
 
  © 2017 Jure AB