Skogsstatistisk årsbok 2010
� Swedish Statistical Yearbook of Forestry
   
 
Titel:Skogsstatistisk årsbok 2010 � Swedish Statistical Yearbook of Forestry
Utgivningsår:2010
Omfång:384 sid.
Förlag:Skogsvårdsstyrelsen
ISBN:9789188462930
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Miljörätt , Ekonomi

Pris: 270 SEK exkl. moms

 

Årsboken ger en översikt av hela skogssektorn med avseenden på skogstillgångar, produktion, miljö, ekonomi, industriproduktion, sysselsättning med mera.

Här kan du exempelvis läsa att det finns cirka 330 000 skogsägare i Sverige. Omkring 125 000 av dessa är kvinnor. Västra Götalands län har flest antal skogsägare, cirka 48 000, med Stockholms län på andra plats med cirka 25 000 skogsägare.

Cirka 100 000 personer var sysselsatta i den svenska skogsnäringen 2009. Antal arbetstimmar uppgick till 27 miljoner och har sjunkit stadigt under senare decennier. I mitten av 1970 uppgick antalet arbetstimmar till det dubbla, cirka 58 miljoner timmar.

Produktionsvärdet av skogsbruket uppgick till cirka 220 miljarder kronor medan förbrukningen uppgick till cirka 160 miljarder kronor. Det innebär att det så kallade förädlingsvärdet i skogssektorn uppgick till cirka 60 miljarder kronor.

Nettovärdet av exporten av svenska skogsprodukter uppgick till cirka 95 miljarder kronor, vilket gjorde sektorn till den största vad gäller nettoexport. Som jämförelse kan nämnas att verkstadsprodukter, som totalt sett är större, bidrog med ca 74 miljarder till den svenska nettoexporten.
 
  © 2017 Jure AB