SOU 2001:19 Vissa grundlagsfrågor
   
 
Titel:SOU 2001:19 Vissa grundlagsfrågor
Anmärkning:Delbetänkande. Prop. 2001/02:72. Slutbetänkande SOU 2002:42. Övriga delbetänkanden SOU 2001:65 och SOU 2001:99.
Utgivningsår:2001
Omfång:350 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214121
Typ av verk:Lagförslag
Kommitte:1999 års författningsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:19
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 229 SEK exkl. moms

 

I ett delbetänkande föreslår 1999 års författningsutredning ändringar i regeringsformen när det gäller skydd för utsatta grupper, skydd för miljön, riksdagens funktion som beslutsorgan vid internationellt samarbete samt regeringens informations- och samrådsskyldighet i EU-frågor. Däremot har inte ledamöterna i utredningen kunnat enas om egendomsskydd i regeringsformen.
 
  © 2017 Jure AB