Prop. 2010/11:25 Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet
   
 
Titel:Prop. 2010/11:25 Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet
Utgivningsår:2010
Omfång:110 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011025
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:25
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

Trafikverket får »böta» om rälsen inte håller måttet!

Förslag om ändringar i järnvägslagen som bl.a. innebär att trafikeringsavtalen mellan infrastrukturförvaltaren (oftast Trafikverket) resp. SJ och andra tågtrafikoperatörer måste innehålla villkor om s.k. verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter. Den part som orsakar en driftstörning ska betala en på förhand fastställd »kvalitetsavgift» till sin motpart.
Lagändringarna ska träda i kraft 1 januari 2011.
 
  © 2017 Jure AB