Prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet
   
 
Titel:Prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet
Utgivningsår:2010
Omfång:193 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011030
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:30
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

Förslag om att Transportstyrelsens registerhantering m.fl. tillsynsuppgifter ska finansieras på ett enhetligt sätt genom avgifter, inte som i dagsläget delvis genom skatteintäkter. Dessutom föreslås att Transportstyrelsen tar över Arbetsmiljöverkets tillsyn av arbetstider inom transportsektorn.
 
  © 2017 Jure AB