Vårdens utmaningar
� SNS Välfärdsrapport 2010
   
 
Författare:Anell Anders , Gerdtham Ulf-G
Titel:Vårdens utmaningar � SNS Välfärdsrapport 2010
Utgivningsår:2010
Omfång:261 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789186203580
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 317 SEK exkl. moms

 

Kvaliteten på svensk hälso- och sjukvård står sig väl i jämförelse med vården i andra länder, med undantag av sämre tillgänglighet. Det finns dock stora utmaningar för svensk hälso- och sjukvård, inte minst vad gäller den långsiktiga finansieringen. Andra centrala frågor handlar om prioriteringar, primärvårdens organisation, valmöjligheter och inflytande för patienterna och samverkan mellan primärvård och specialistvård.

Boken, som är skriven av några av Sveriges främsta hälso-ekonomiska forskare, resonerar kring dessa långsiktiga utmaningar för svensk sjukvård, ochföreslår en rad reformer för att göra svensk sjukvård ännu bättre.
 
  © 2017 Jure AB