Til forsvar for personvernet
   
 
Författare:Clemet Kristin , Egeland John O
Titel:Til forsvar for personvernet
Utgivningsår:2010
Omfång:213 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:9788215015392
Ämnesord:Utländsk rätt , Offentlig rätt

Pris: 372 SEK exkl. moms

 

Kristin Clemet og John Olav Egeland er redaktører for denne debattboken, hvor fremstående eksperter fra forskjellige fagomåder diskuterer personvernet fra ulike ståsted og innfallsvinkler.


Truslene mot personvernets stilling i Norge er blitt så omfattende og alvorlige at mange nå ønsker å ta sterkere til motmæle. Til forsvar for personvernet tilbyr et perspektivrikt innblikk i personvernets historiske og nye utfordringer. Her finner du kapitler om personvernets og rettsstatens historiske bakteppe; om det filosofiske og prinsipielle forsvaret for personvernet; dagsaktuelle eksempler på områder der personvernet utfordres - samt diskusjoner om hvordan personvernet kan og bør styrkes.

Kampen for personvernet samler folk på tvers av politiske skillelinjer, og mobiliserer et prinsipielt engasjement som få andre saker. Bidragsyterne i Til forsvar for personvernet er alle autoriteter på sine områder. Bidragene deres viser at spennet i perspektiver er stort - og argumentene til forsvar for personvernet mangfoldige.

Innhold

Forord: Kristin Clemet og John O Egeland
Michael Konupek: Den ideelle dyrehage. Om personvernet under sosialismen - tilfellet Tsjekkoslovakia 1948-89
Lars Fr H Svendsen: Hvorfor personvern? Om frihet og retten til privatliv
Jon Bing: Elektroniske spor. Om samspill mellom personvern og teknologisk utvikling
Marika Lüders: Ung, dum og deilig? Om ungdom og bruk av sosiale medier
Ketil Lund: Nedbyggingen av den liberale rettsstat
Vagn Greve: Fra rettsstat til politistat? Om strømninger i kriminalpolitikken
Tor-Aksel Busch: Frykten for terror - en farlig følgesvenn? Noen av rettsstatens dilemmaer i kmpen mot terror
Georg Apenes: Kampen for personvernet. Om kampen for tillitssamfunnet
John Christian Elden: Så lenge uretten ikke rammer oss selv. Om juss og personvern
Anne Kjersti C Befring: Skal alle vite alt? Om helse og personvern
Sven Egil Omdahl: Den nødvendige gapestokk. Om personvernet og pressen
Michael Tetzschner: Politikk og personvern. Om tiltak for å styrke personvernet
Camilla Lindberg: De små skritts tyranni. Om en politikers kamp for personvernet og mot FRA-loven
Carsten Smith: «... en begrenset revisjon av Grunnloven med det mål å styrke menneskerettighetenes stilling»
 
  © 2017 Jure AB