Prop. 2010/11:62 Kontroll av färdskrivare
   
 
Titel:Prop. 2010/11:62 Kontroll av färdskrivare
Utgivningsår:2011
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011062
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:62
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I denna proposition föreslås att en tjänsteman vid Transportstyrelsen som har ett särskilt förordnande ska ha rätt att kontrollera ett fordons färdskrivare. Vidare föreslås att tjänstemannen för detta ändamål ska ha rätt till tillträde till bland annat ett företags fordon och lokaler.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2011.
 
  © 2017 Jure AB