Med klimatet i tankarna
� styrmedel för energieffektiva bilar
   
 
Författare: Kågeson Per
Titel:Med klimatet i tankarna � styrmedel för energieffektiva bilar
Anmärkning:Författaren felaktigt angiven som Per Kågesson.
Utgivningsår:2011
Omfång:133 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789138235096
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Rapport till Expertgruppen för miljöstudier nr. 2011:1
Ämnesord:Miljörätt , Ekonomi , Skatterätt

Pris: 238 SEK exkl. moms

 

I denna rapport diskuteras behovet av politiska åtgärder utöver koldioxidskatter och handel med utsläppsrätter inom EU för att påskynda övergången från bränsleslukande bilar till mer klimatsmarta bilar.

Framför allt handlar det om riktade åtgärder för att sätta fart på produktion av s.k. laddhybrider, en teknik som har en lång »lärkurva».

Dessutom behandlas behovet av samordning och bättre harmonisering inom EU när det gäller skatter på fordon och drivmedel samt vilka metoder som ska användas för att uppmuntra till minskade utsläpp, ny teknik m.m.
 
  © 2017 Jure AB