Regeringens skrivelse 2010/11:103
� Kommittéernas sammansättning
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:103 � Kommittéernas sammansättning
Utgivningsår:2011
Omfång:380 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011103
Serie:Propositioner nr. 2010/11:103
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 169 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut i regeringen.

Innehåller uppgifter om:

Kommittéernas sammansättning (ålder, kön m.m.)
Adress och telefonnummer
Publicerade betänkanden
Planering och kostnader, samt
Register
 
  © 2017 Jure AB