Prop. 2010/11:94 Vissa skolfrågor
   
 
Titel:Prop. 2010/11:94 Vissa skolfrågor
Utgivningsår:2011
Omfång:30 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011094
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:94
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i skollagen (2010:800) avseende undantagsbestämmelser vid betygssättning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, regleringen av ämnet teckenspråk i specialskolan samt en ändring av bestämmelsen om stöd till inackordering för elever i gymnasieskolan. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Därutöver redovisas regeringens bedömningar i fråga om anställning av danslärare samt deras rätt att sätta betyg.
 
  © 2017 Jure AB