Prop. 2010/11:115 Bättre regler för elektroniska kommunikationer
   
 
Titel:Prop. 2010/11:115 Bättre regler för elektroniska kommunikationer
Utgivningsår:2011
Omfång:339 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011115
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:115
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 169 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB