Forvaltningsloven
� med kommentarer
   
 
Författare:Woxholth Geir
Titel:Forvaltningsloven � med kommentarer
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:770 sid.
Förlag:Gyldendal
ISBN:9788205409606
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Offentlig rätt , Utländsk rätt

Pris: 1404 SEK exkl. moms

 

Forvaltningsloven med kommentarer fremstiller forvaltningsrettens saksbehandlingsregler.

Femte utgave er holdt à jour med lovendringer i forvaltningsloven og særlovgivningen.

Boken har registre over Lovavdelingens og Sivilombudsmannens praksis, samt stikkordregister.

Hver paragraf har henvisninger til rettspraksis, lovforarbeider og relevant juridisk litteratur. De viktigste forskriftene til loven er inntatt som vedlegg til boken.

Vedlegget inkluderer Utredningsinstruksen og andre sentrale regler om saksbehandlingen i det offentlige.
 
  © 2017 Jure AB