Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll
   
 
Titel:Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll
Utgivningsår:2011
Omfång:511 sid.
Förlag:Santérus
ISBN:9789173590464
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Offentlig rätt

Pris: 613 SEK exkl. moms

 

Ladda hem pdf-fil 
Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen i Göteborg, fyller 67 år. Hennes forskning spänner över stora delar av det offentligrättsliga fältet och hon är en välkänd profil både nationellt och internationellt. Om detta vittnar inte minst hennes många publikationer, men också hennes omfattande kontaktnät både i Sverige och utomlands.

I Lottas forskning har etiska värden och principer stor betydelse. Hon är en förespråkare för den materiella rättssäkerheten och det som hon själv kallar för ”det goda beslutet”.

Festskriftens deltagande författare vill genom sina essäer ge uttryck för Lottas gärningar under de många år som hon har varit verksam. Bidragen kommer från forskare som delar Lottas engagemang för rättens sociala dimensioner och från forskare som en gång doktorerat under hennes handledning. Förutom sin egen forskning har Lotta, med värme och skratt, handlett många andra in i forskningens värld.

Innehåll:

- Jan Fridthjof Bernt, Velferdsstatens nødvendighet
- Eric Bylander, Prövningstillstånd hovrätt–kammarrätt ToR
- Per Cramér, Använt kärnbränsle och skyldigheten att förhindra spridningen av kärnvapen. Vem bär ansvar och hur länge?
- Eberhard Eichenhofer, Social Law and Social Rights
- Thomas Erhag, Prövning av uppehållsrätt i socialförsäkringen
- Susanne Fransson, Jag har en plan – om regelförenkling och lagstiftning
- Gudrun Holgersson, Graviditetsdiskriminering ved ansettelse
- Svante Johansson, Funktionshindrades reserättigheter
- Ann-Charlotte Landelius, Skyddet för den enskildes integritet inom hälso- och sjukvården, några reflektioner
- Rune Lavin, Avvisning eller sakprövning. Min historia om res judicata i socialförsäkringsprocessen
- Anna-Sara Lind, Rättigheter och välfärdsstat – en spegling av verkligheten?
- Ruth Mannelqvist, Försäkringsmässighet i socialförsäkringen
- Lena Marcusson, En rättssäker försäkringskassa?
- Matti Mikkola, Social Human Rights of Europe and Future Challenges
- Titti Mattson, Sociala medier och socialtjänsten. Ett medel för målen?
- Torbjörn Odlöw, Nihil Novi Sub Sole – En gammal lösning på ett gammalt problem
- Lotti Ryberg-Welander, Processledning för materiellt riktigt beslut i socialförsäkringen
- Elisabeth Rynning, Patientens rättsliga ställning – två steg fram och ett tillbaka?
- Sara Stendahl & Kjell Torén, Sakkunniga och materiellt riktiga domar
- Eva-Maria Svensson, Rättsvetenskapens sociala dimensioner
- Gustav Svensson, Praxis i LVU och LVM mål
- Aslak Syse, Hva er galt med norsk narkotikapolitikk?
- Wiweka Warnling-Nerep & Alexia Nerep, ”Kan tvångsvård av missbrukare försvaras i ett demokratiskt samhället?”
- Lotta Wendel, Medicinska etikens betydelse som rättskälla inom hälso- och sjukvården
- En bibliografi över Lotta Vahlne Westerhälls skrifter sammanställd av Olle Serin
 
  © 2017 Jure AB