Regeringens skrivelse 2010/11:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Utgivningsår:2011
Omfång:156 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011102
Serie:Propositioner nr. 2010/11:102
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning av hur ekonomin och verksamheten i kommuner och landsting har utvecklats de senaste åren.

Redovisningen av den kommunala ekonomin innefattar i huvudsak resultatutvecklingen för kommuner och landsting, sysselsättningsutvecklingen samt utvecklingen av statliga bidrag till kommunsektorn.

Redovisningen av utvecklingen i den kommunala verksamheten omfattar i första hand de obligatoriska verksamheterna inom skola, vård och omsorg. Redovisningen syftar till att beskriva hur dessa verksamheter utvecklats i förhållande till de nationella mål som riksdagen och regeringen har formulerat.

Redovisningen avser i huvudsak förhållandena t.o.m. verksamhetsåret 2010, dock omfattar vissa delar endast uppgifter t.o.m. 2009. Orsaken är att det ännu inte finns fullständiga uppgifter publicerade om kommunernas och landstingens ekonomi avseende 2010.
 
  © 2017 Jure AB