Prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011
   
 
Titel:Prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011
Utgivningsår:2011
Omfång:52 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011099
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:99
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2011.
 
  © 2017 Jure AB