Prop. 2010/11:121 EU:s viseringskodex
   
 
Titel:Prop. 2010/11:121 EU:s viseringskodex
Utgivningsår:2011
Omfång:132 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011121
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:121
Ämnesord:EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 106 SEK exkl. moms

 

Fri rörlighet inom EU med Schengenvisering för turister och folk på genomresa!

Förslag om anpassning av den svenska utlänningslagen till EU:s förordning nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar, som trädde i kraft den 5 oktober 2009.
EU-förordningen innebär gemensamma bestämmelser när det gäller viseringsansökningar för planerade vistelser som inte varar längre än tre månader under en sexmånadersperiod.
Förslaget till lagändringar gäller bestämmelser om rätt att överklaga beslut om avslag på en viseringsansökan, vissa bestämmelser om representation mellan medlemsstater och bestämmelser om samarbete med externa tjänsteleverantörer.
EU:s viseringskodex började tillämpas den 5 april 2010. Kodexens bestämmelser om överklagningsrätt ska tillämpas från den 5 april 2011. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.
Propositionens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet.
 
  © 2017 Jure AB