Prop. 2010/11:113 Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet
   
 
Titel:Prop. 2010/11:113 Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet
Utgivningsår:2011
Omfång:44 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011113
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:113
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Preskriptionstiden för studieskulder förlängs till 25 år!

Förslag om ändringar i studiemedelssystemet så det är bättre anpassat till högskolornas varierande utbildningsprogram. Studierna bör dock totalt sett omfatta 60 högskolepoäng och bedrivas i minst 36 veckor under ett normalstudieår.
Samtidigt föreslås en förlängning av preskriptionstiden för studieskulder från nuvarande 10 år till 25 år.
 
  © 2017 Jure AB