Prop. 2010/11:123 Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort
   
 
Titel:Prop. 2010/11:123 Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort
Utgivningsår:2011
Omfång:53 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011123
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:123
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Obligatoriskt med fingeravtryck och foto för utlänningar från tredje land!

Förslag om ändringar i utlänningslagen som innebär nya regler om biometriska kännetecken i uppehållskort. Bestämmelserna gäller bl.a. en skyldighet för utlänningar från tredje land att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck.
Lagändringarna grundar sig på EU:s förordning 1030/2002 och föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.
Propositionens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet.
 
  © 2017 Jure AB