Prop. 2010/11:126 Avgift enligt Studsvikslagen
   
 
Titel:Prop. 2010/11:126 Avgift enligt Studsvikslagen
Utgivningsår:2011
Omfång:36 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011126
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:126
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Förslag om att de avgift som kärnkraftsföretagen betalar för avvecklingen av vissa verksamheter vid bl.a. Studsvik ska tas ut t.o.m. utgången av 2017.
Studsvikslagen (1988:1597) föreslås också anpassas till reglerna om kärnavfallsfonden i Finansieringslagen (2006:647).
 
  © 2017 Jure AB