SOU 2011:49 Medfinansiering av transportinfrastruktur
� Ett nytt system för den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur samt riktlinjer och processer för medfinansiering
   
 
Titel:SOU 2011:49 Medfinansiering av transportinfrastruktur � Ett nytt system för den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur samt riktlinjer och processer för medfinansiering
Anmärkning:Slutbetänkande från Medfinansieringsutredningen
Utgivningsår:2011
Omfång:426 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235959
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Medfinansieringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:49
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Planera så att vi slipper köa, slipper vänta, slipper frysa... men kommer dit vi ska i tid!

Här ges förslag på ett nytt system för infrastrukturplanering samt på riktlinjer för medfinansiering.
Det nya planeringssystemet bygger på att en nyvald riksdag snabbt kan ta ställning genom förslag i t.ex. vårpropositionen, som sedan följs upp i budgetpropositionen samma år. Förslagen ska grundas på underlag från Trafikverket och Trafikanalys för samtliga trafikslag. En tydligare kategoriindelning för tänkbara åtgärder föreslås också:
1.Drift (kraftförsörjning, trafikinformation m.m.)
2. Akuta åtgärder typ snöröjning
3. Förebyggande åtgärder typ underhåll av växlar.

När det gäller medfinansiering är huvudregeln att statens finansiering ska ske med anslag över statsbudgeten. Riksdagen ska kunna medge undantag vid tillfällig finansiering, t.ex. genom lån i Riksgälden eller förskotteringar från kommuner eller enskilda finansiärer.
 
  © 2017 Jure AB