Vardagsbegrepp i socialt arbete
� Ideologi, teori och praktik
   
 
Författare:Denvall Verner , Jacobson Tord
Titel:Vardagsbegrepp i socialt arbete � Ideologi, teori och praktik
Utgivningsår:1998
Omfång:304 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139101762
Ämnesord:Offentlig rätt , Organisation och ledarskap , Ekonomi

Pris: 302 SEK exkl. moms

 

I denna antologi presenteras nya betydelser av begrepp som vid en ytlig betraktelse kan förefalla självklara. Boken ger möjlighet till nya perspektiv på vardagliga begrepp i socialt arbete. Författarna visar hur sammanblandningar av ideologiska och praktiska aspekter ofta både försvårar enhetliga begreppsbestämningar och öppnar vägen för godtycke och intressemotsättningar.
 
  © 2017 Jure AB