Prop. 2010/11:160 Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll
   
 
Titel:Prop. 2010/11:160 Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll
Utgivningsår:2011
Omfång:213 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011160
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:160
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 121 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås de lagändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (omarbetning) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/110/EG om ändring av järnvägssäkerhetsdirektivet.
Enligt förslaget ska järnvägslagen kompletteras med bestämmelser om godkännande av fordon. Det gäller dels regler om godkännande att ta i bruk ett fordon, dels regler om typgodkännanden av fordon. Ett godkännande utfärdat i en annan stat inom EES eller i Schweiz ska gälla i Sverige om inte annat är särskilt föreskrivet. Ett godkännande ska också kunna återkallas.
 
  © 2017 Jure AB