SOU 2011:59 Spara i goda tider
� För en stabil kommunal verksamhet
   
 
Titel:SOU 2011:59 Spara i goda tider � För en stabil kommunal verksamhet
Anmärkning:Betänkande från Utredningen om kommunsektorn och konjunkturen
Utgivningsår:2011
Omfång:418 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236192
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om kommunsektorn och konjunkturen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:59
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Bättre flyt i kommunernas ekonomi!

Föreslår att kommuner och landsting ska kunna spara sitt överskott i goda tider för att kunna använda detta i dåliga tider i stället för att skära ned på verksamheten. Förslaget innebär att:

En möjlighet skapas för enskilda kommuner och landsting att bygga upp en lokal resultatutjämningsreserv som kan användas för att klara balanskravet under vissa villkor.
Kommuner och landsting ska besluta om föreskrifter för hanteringen av reserven samt förtydliga årsredovisningen bl.a. genom en utvärdering av den ekonomiska ställningen
Föreslår även ett centralt system för stabilisering av kommunala intäkter genom att en kommunstabiliseringsfond inrättas. Fonden ska finansieras genom en årlig kommunal avgift på 0,15 procent av det kommunala skatteunderlaget.
Som ett alternativ till fondering föreslås en anpassning av nivån på de generella statsbidragen, vilket enligt utredaren vore att föredra.
 
  © 2017 Jure AB