Skadestånd för miljöskada
   
 
Författare:Bengtsson Bertil
Titel:Skadestånd för miljöskada
Utgivningsår:2011
Omfång:129 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139112204
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Miljörätt

Pris: 418 SEK exkl. moms

 

Boken behandlar skadestånd för miljöskador enligt gällande svensk rätt. Den är i första hand avsedd för praktiker. Författaren har bara sporadiskt berört annan nordisk rätt och knappast alls utomnordisk rätt.
I vissa delar bygger arbetet på författarens behandling av 32 kap. miljöbalken i Bengtsson-Bjällås-Rubenson-Strömberg, Miljöbalken. En kommentar, men vad som sägs där har utvecklats betydligt utförligare, och åtskilliga andra frågor än i kommentaren diskuteras.

 
  © 2017 Jure AB