Förvaltningsprocess
   
 
Författare:Leidhammar Börje , Schömer Patricia
Titel:Förvaltningsprocess
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:395 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139007650
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lagbokskommentaren
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

SLUT på förlag

 

I denna lagbokskommentar kommenteras förvaltningsprocesslagen, lagen om allmänna förvaltningsdomstolar, viteslagen samt rättsprövningslagen. med en sammanställning av relevanta förarbeten samt hänvisning till praxis och litteratur under varje paragraf. Denna första upplaga är uppdaterad per den 1 januari 2001. Övrig relevant lagtext på området såsom förvaltningslagen, sekretesslagen, delgivningslagen, rättshjälpslagen m.fl. återges på ett systematiskt sätt efter den kommenterade lagstiftningen.

Börje Leidhammar är jur.dr och adj. professor vid Karlstads universitet. Patricia Schömer är jur.kand. Båda författarna är verksamma vid Ernst & Young AB i Stockholm.
 
  © 2017 Jure AB