Gränsöverskridande
� En förvaltningsrättslig knäckfråga
   
 
Författare:Lagerqvist Veloz Roca Annika
Titel:Gränsöverskridande � En förvaltningsrättslig knäckfråga
Utgivningsår:2011
Omfång:112 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789185985012
Serie:Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm nr. 77
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Bokens titel fångar innehållets budskap. Migrationsrätten rymmer dels en konkret verksamhet såsom pass, visum, uppehållstillstånd och gränspassager, dels en abstrakt, för allmänheten ofta svårförståelig sida: lagtolkning och rättstillämpning. Innehållet är i stor utsträckning en bearbetning av och reflexioner över den rättspraxis som hunnit bildas efter instansordningsreformen år 2006. Ett vid studiens inledande förutspått resultat har uppnåtts, ärendehanteringen har blivit öppnare och därmed åtkomlig för rättsvetenskaplig bearbetning.

Annika Lagerqvist Veloz Roca är docent och lektor i offentlig rätt vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Sedan år 2001 har hon intresserat sig för ämnet migrationsrätt och fick 2009 finansiering från Europeiska flyktingfonden för att på halvtid bedriva forskning inom detta specialområde av förvaltningsrätten. Denna bok utgör en slutredovisning av denna forskningsperiod.
 
  © 2017 Jure AB