Vänbok till Claes Sandgren
� Utblick och inblick
   
 
Titel:Vänbok till Claes Sandgren � Utblick och inblick
Utgivningsår:2012
Omfång:493 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788004
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Immaterialrätt , Allmän rättslära

Pris: 670 SEK exkl. moms

 

Denna vänbok överlämnas till professor Claes Sandgren vid hans 67-årsdag som ett tecken på uppskattning av hans värdefulla insatser inom rättsvetenskapen och på många andra områden.


INNEHÅLL

- Johan Axhamn, Tillfälliga framställningar av exemplar och rättsligt skydd för åtkomstspärrar i digital miljö

- Bertil Bengtsson, Juridiska principer och politiska reformer

- Per Bergling, Failures of trust: Anti-corruption in Bosnia and Herzegovina

- Ulf Bernitz, Immaterialrätt och konkurrensbegränsning: Vad kan vi lära av STIM-målen om musikutsändning i TV?

- Viola Boström, Om normativa argument, den allmänna rättsuppfattningen – och exemplet successionsrätt

- Ove Bring, ”Law and literature”: Rättsideologiska inslag i skönlitteraturen

- Thomas Bull, Personlig integritet för det offentliga?

- Catharina Calleman, Arbetskraftsmigration, arbetsgivarmakt och mänskliga rättigheter

- Jørgen Dalberg-Larsen, Retsvidenskab og pragmatisme

- Örjan Edström, Bemanningsarbete – både flexibelt och tryggt?

- David I. Fisher, The Human Right to Mother-Tongue based Schooling: A View of Thailand

- Anders Fogelklou, Reflections on Legal Nihilism and the Dual State in the Russian Federation

- Lars Gorton, Något om pantavtal – särskilt i förhållande till 37 § avtalslagen

- Görel Granström, Experters roll i offentliga utredningar

- Stellan Gärde, Arbetsrättslig modell för skydd för whistleblowers

- Pär Hallström, Internationell investeringsrätt och dess inverkan på uppkomsten av en internationell förvaltningsrätt

- Jakob Heidbrink, NJA 2010 s. 467. Släggan i stället för stämjärnet

- Lars Heuman, Rättsvetenskaplig metod och hierarkin mellan rättskällorna

- Marie Karlsson-Tuula, Sanktionsavgifter i ett straffrättsligt perspektiv, främst rörande brotten mot 11 kap. brottsbalken

- Jan Kleineman, Utomkontraktuellt ansvar med kontraktsrättsliga begränsningar

- Karin Kulin-Olsson, Det allmänna rättsmedvetandet och arvsrätten – En historisk ryggsäck eller en modern picknickkorg?

- Kent Källström, Tvärvetenskap och juridik. Reflektioner kring empiriskt material i rättsvetenskapliga undersökningar

- Thorsten Lundmark, Stödbrev – en juridisk anomali

- Tom Madell, Sic transit gloria mundi? Sverige, EU och konkurrensutsättningen av välfärdstjänster

- Jonas Malmberg, Avstående av konkurrensförbud i anställningsförhållanden

- Lars-Göran Malmberg, The Rebirth of Law and Development

- Ruth Mannelqvist, Rättsvetenskapens nytta – inblick i sjukförsäkringen

- Göran Millqvist, Patentöverlåtelse, sakrättslig fullbordan och hävningsförbehåll

- Joakim Nergelius, Korruption och svensk mutlagstiftning – några tankar om regleringen ”på högsta nivå”

- Jan Rosén, Länkning till streamade TV-program – mmaterialrättsligt skydd eller fri access på nätet?

- Juha Tolonen, Rättsvetenskapens två perspektiv

- Carin Ulander Wänman, Utvecklingavtalets normer – en utgångspunkt för arbetstagarnas livslånga lärande

- Erik O. Wennerström, The egg of EU rule of law promotion – a hard shell with soft content
 
  © 2017 Jure AB