SOU 2012:30 Vital kommunal demokrati
   
 
Titel:SOU 2012:30 Vital kommunal demokrati
Utgivningsår:2012
Omfång:628 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237236
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén för förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:30
Ämnesord:Offentlig rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Representation i fullmäktige ska krävas för kommunalt partistöd!

I utredingen föreslås ändringar i kommunallagen som bl.a. innebär att kommunfullmäktige ska få besluta att partistöd enbart ska betalas ut för mandat med fastställda (dvs. namngivna) ledamöter. Det införs också ett krav på redovisning om att stödet använts i enlighet med sitt syfte. Om redovisningen uteblir ska partistödet kunna dras in.

Några förslag i övrigt:

- Ny minsta nivå i små kommuner: minst 21 ledamöter i kommuner med upp till 8 000 röstberättigade och minst 31 ledamöter i kommuner med 8-16 000 röstberättigade.

- Majoritetsstyre på försök: en lag om försöksverksamhet med majoritetsstyre i kommun- och landstingstyrelser under perioden 30 juni 2013-31 december 2022.

- Beslutsfattande på distans: fullmäktige ska kunna ta beslut om möjligheten för ledamöterna att delta i besluten på distans genom ljud- och bildöverföring i realtid.

- Här behandlas också frågor om kommunal samverkan samt möjligheter för staten att gripa in när kommuner och landsting hamnar i en så allvarlig kris att beslutsförmågan i det politiska systemet sätts ur spel.

Ordförande: Stig Nyman
 
  © 2017 Jure AB