Delegera rätt
� för säkerhet i vården
   
 
Författare:Fröberg Ulf H.
Titel:Delegera rätt � för säkerhet i vården
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:133 sid.
Förlag:Institutet för medicinsk rätt
ISBN:9789178642205
Serie:Institutet för medicinsk rätt
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 388 SEK exkl. moms

 

Delegering av enskilda ledningsuppgifter och medicinska arbetsuppgifter är vanligt förkommande i den svenska hälso- och sjukvården och tandvården. Ibland kanske till och med så vanligt att säkerheten för personal och patienter kan vara i fara.
I patientsäkerhetslagen kan man läsa följande: ”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får delegera en arbetsuppgift till någon annan endast när det är förenligt med kravet på en god och säker vård”
I boken redovisas den juridik och de bestämmelser som reglerar delegeringsmöjligheterna tillsammans med de ansvarsfördelningar som gäller. Boken innehåller också en checklista och förslag på utformning av delegeringar.

Boken har följande kapitelindelning fördelat på 133 sidor:

Kapitel 1 Några viktiga utgångspunkter för medicinska delegeringar
Kapitel 2 Delegering av beslutsrätt inom stat, landsting och kommun
Kapitel 3 Verksamhetschefens möjligheter att delegera ledningsuppgifter
Kapitel 4 Chefsöverläkarens möjligheter att delegera vissa uppgifter
Kapitel 5 Smittskyddsläkarens möjligheter att delegera vissa uppgifter
Kapitel 6 Möjligheterna att delegera medicinska arbetsuppgifter
Kapitel 7 Tillsynsansvar så att delegeringar inte äventyrar säkerheten i vården

 
  © 2017 Jure AB