SOU 2013:6 Att förebygga och hantera finansiella kriser
   
 
Titel:SOU 2013:6 Att förebygga och hantera finansiella kriser
Anmärkning:Delbetänkande från Finanskriskommittén
Utgivningsår:2013
Omfång:681 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238820
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Finanskriskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:6
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Tyngdpunkten i utredningen ligger på att förebygga finansiella kriser och på hanteringen av likviditetsstörningar.

Beskriver och utvärderar bl.a. den svenska hanteringen av krisen 2008 och tiden närmast därefter.

Analyserar och ger förslag på hur det krisförebyggande arbetet kan förbättras inom ramen för nuvarande myndighetsstruktur. Kommittén föreslår en ny organisatorisk plattform - ett makrotillsynsråd - för kunskapsutveckling, analys och policydiskussion.

Analyserar och ger förslag på hur rollfördelningen ska se ut och verktygen fördelas mellan Riksbanken och regeringen/stödmyndigheten när det gäller statliga åtgärder för att motverka likviditetsstörningar.

Diskuterar principer för hur stabilitetsfonden och stabilitetsavgiften bör utformas.

Analyserar myndigheternas uppdrag och föreslår en ny och tydligare uppdragsbeskrivning för Riksbanken för dess arbete med det finansiella systemets stabilitet och att Riksgälden i rollen som stöd- och garantimyndighet bör få ett likartat uppdrag som Riksbanken och Finansinspektionen.

Ger förslag som syftar till att förbättra regeringens/Regeringskansliets, Riksbankens, Finansinspektionens och Riksgäldens möjligheter att utväxla sekretessbelagd information för att därigenom förbättra förutsättningarna för myndigheternas samarbete avseende frågor som rör finansiell stabilitet.
 
  © 2017 Jure AB