Ds 2013:29 Märkning av textilprodukter
   
 
Titel:Ds 2013:29 Märkning av textilprodukter
Utgivningsår:2013
Omfång:132 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239445
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:29
Ämnesord:Marknadsföring , Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag till en lag om märkning av textilprodukter och en kompletterande förordning. Förslagen syftar till att anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets förordning av den 27 september 2011 om märkning av textilprodukter. EU-förordningen, som ersätter tre tidigare EU-direktiv som textilmärkning med i allt väsentligt samma sakliga innehåll, tillämpas från den 8 maj 2012.
 
  © 2017 Jure AB