SOU 2013:40 Att tänka nytt för att göra nytta
� om perspektivskiften i offentlig verksamhet
   
 
Titel:SOU 2013:40 Att tänka nytt för att göra nytta � om perspektivskiften i offentlig verksamhet
Utgivningsår:2013
Omfång:250 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239551
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Innovationsrådet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:40
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Syftet med detta betänkande är att stödja och stimulera innovations- och förändringsarbete i offentlig verksamhet på två sätt. För det första genom att lägga förslag som syftar till att ytterligare konkretisera regeringens politik på området. Förutsättningarna bör förbättras i offentlig verksamhet att tänka nytt för att göra nytta, att gå från idé till handling och att ta kontrollerade risker.

För det andra genom att stimulera det fortsatta samtalet i kommuner, landsting och statliga myndigheter hos dem som i sitt dagliga arbete är med och utvecklar den offentliga verksamheten. Utredarna vill därför gärna uppmana regeringen att vid remittering av betänkandet, eller på annat sätt, ta in synpunkter inte bara på våra förslag, utan även på våra resonemang och uppfattningar. En viktig fråga i sammanhanget är huruvida resonemangen kan vara till nytta i myndigheternas egna verksamhetsutveckling.
 
  © 2017 Jure AB