SOU 2013:38 Vad bör straffas?
   
 
Titel:SOU 2013:38 Vad bör straffas?
Utgivningsår:2013
Omfång:722 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239483
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Straffrättsanvändningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:38
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Utredningens huvudsakliga uppgift har varit att ta ställning till hur straffrätten bör användas, i syfte att skapa ett mer trovärdigt men samtidigt så effektivt straffsystem som möjligt. Utredningen har tagit fram fem kriterier som ska vara uppfyllda för att kriminalisering ska komma i fråga. Utredningen har också analyserat om det går att vara mer återhållsam med att använda straffrätt, främst på specialstraffrättens område.

Utredningen pekar ut ett antal områden och enskilda straffbud där frågan om avkriminalisering eller sanktionsväxling bör övervägas. Till de områden där utredningen anser att en övergång från straff till sanktionsavgift bör övervägas hör bland annat transport- och trafikområdet, regleringarna om livsmedel och djur, samt trygghetsområdet.

Utredningen har även kartlagt på vilka områden det finns så kallad blankettstraffbud som kan antas stå i strid med regeringsformen. I betänkandet lämnar utredningen förslag på lösningar av problemet.
 
  © 2017 Jure AB