Dödligt våld mot kvinnor
� Om samhällets förutsättningaratt förhindra brott i nära relationer
   
 
Författare:Strandell Peter
Titel:Dödligt våld mot kvinnor � Om samhällets förutsättningaratt förhindra brott i nära relationer
Utgivningsår:2013
Omfång:31 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235274
Serie:Stiftelsen Tryggare Sverige nr. 2013:1
Ämnesord:Kriminologi , Offentlig rätt

Pris: 84 SEK exkl. moms

 

SMAKPROV UR BOKEN

Varje år dödas i Sverige i genomsnitt mellan 13 – 20 kvinnor i en nära
relation. Ett sätt att professionalisera olika myndigheters arbete och
därmed stärka skyddet för personer som utsätts för brott i nära relation
är att dra lärdom av tidigare misstag. Många var därför hoppfulla när
Socialstyrelsen år 2011 fick ett uppdrag att göra så kallade dödsfallsutredningar
vid dödligt våld i nära relation.
Istället för att som vid till exempel en flygplanskrasch redovisa en haveriutredning
och där klara ut vad som eventuellt gått fel i varje enskilt fall
kommer emellertid Socialstyrelsen att sammanställa och publicera en rapport
vartannat år med generella slutsatser från utredningsverksamheten.
Stiftelsen Tryggare Sverige har därför tillsatt en egen expertgrupp1 som
kommer att gå genom varje enskilt fall av dödligt våld i nära relation.
Syftet är att dra lärdom av eventuella misstag för att därigenom kunna
utveckla arbetet mot brott i nära relationer. Den föreliggande kartläggningen
utgör en utgångspunkt för expertgruppens fortsatta arbete.
I denna kartläggning granskas ärenden om dödligt våld2 mot kvinnor i
nära relation under åren 2010 – 2011. Det övergripande syftet är att
undersöka huruvida det funnits förutsättningar att förhindra något eller
några av de fall av dödligt våld som polisanmälts under den aktuella tidsperioden.
Det handlar således om en kartläggning av hur olika myndigheter
såsom polisen, socialtjänsten, hälso- och sjukvården m.fl. agerat i
syfte att hjälpa, stödja och skydda den utsatta kvinnan och, i förekommande
fall, hennes barn.
Kartläggningen genomfördes under vintern 2012 och bygger på en
genomgång av förundersökningsprotokoll och domar i sammanlagt 20
fall om dödligt våld mot kvinnor i nära relation.
 
  © 2017 Jure AB