SOU 2013:28 Försäkring på transportområdet i krig och kris
   
 
Titel:SOU 2013:28 Försäkring på transportområdet i krig och kris
Anmärkning:Betänkande av 2012 års krigsförsäkringsutredning
Utgivningsår:2013
Omfång:318 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239308
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2012 års krigsförsäkringsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:28
Ämnesord:Försäkringsrätt , Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Finns det behov av statliga försäkringsåtgärder på transportområdet i andra situationer än krig?

Detta har utredningen fått i uppdrag att analysera. Slutsatsen är att det ska till mycket drastiska händelser för att det ska uppstå försäkringsnöd på transportområdet. Premierna kan dock öka drastiskt vid vissa typer av risker, exempelvis fartygstransporter i områden där sjöröveri förekommer.


Särskild utredare: Sonja Daltung
 
  © 2017 Jure AB