The Globalization of Natural Gas Markets
� New Challenges and Opportunities for Europe
   
 
Författare:Hafner Manfred , Tagliapietra Simone
Titel:The Globalization of Natural Gas Markets � New Challenges and Opportunities for Europe
Utgivningsår:2013
Omfång:185 sid.
Förlag:Claeys & Casteels
ISBN:9789491673160
Serie:European Monographs
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 936 SEK exkl. moms

 

Under de senaste decennierna har den europeiska gasindustrin upplevt en utomordentlig framgång. Ett starkt sammankopplat nät av gasledningar har utvecklats i och runt Europa och flytande naturgas (LNG) handel har också expanderat snabbt. Men den europeiska gasindustrin står nu inför ett antal nya utmaningar och möjligheter som rör både efterfråge-och utbudssidan. På efterfrågesidan har EU: s ambitiösa de-pyrolys mål lett till en aldrig tidigare skådad osäkerhet i EU framtida efterfrågan på gas. I själva verket utmanar genomförandet av en klimat-baserad energipolitiken i Europa rollen av naturgas i den långsiktiga europeiska energimixen.
Dessutom kan naturgasen spela en viktig och kostnadseffektiv roll i övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

På utbudssidan är ny naturgas på väg fram runt om i världen, främst på grund av en ökning av den globala LNG-försörjning och en skiffergasrevolution i USA. Denna exempellösa förändring i utbud / efterfrågan balans skapar ny dynamik också i den europeiska gasindustrin, både när det gäller EU: s trygga gasförsörjningen arkitektur och gas i EU:s prismekanism. Denna bok ger en omfattande analys av alla dessa utmaningar och möjligheter som påverkar den europeiska gasindustrin, som ger en tydlig bild av en marknad som präglas av växande osäkerhet och volatilitet. (Serie:. European Energy Studies - Vol 7)
 
  © 2017 Jure AB